Presentatie “Winter-meeting” in Genk (B)

In december 2021 gaf Dr. Med. Dent. Eric Geerlings een voordracht op het jaarlijks Belgisch symposium voor tandartsen over “Leren van (eigen) fouten in de praktijk”. Tezamen met de vermaarde Professor Stan Politis (KULeuven), Professor Paul Lambrechts (UGent) en Professor Hugo DeBruyn (UGent/ KUNijmegen) gaf Eric zijn visie en ervaringen aan de 240 aanwezige Belgische tandartsen over digitale tandheelkunde.

© Tandartsenpraktijk Robijns-Geerlings – Privacy