Nieuwe patiënt

Hoe kan u een afspraak maken?

Gelieve afspraken steeds telefonisch te maken.

Dit kan via de balie op het nummer

089 36 32 59.

We zijn bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Kan u door omstandigheden de gemaakte afspraak niet nakomen, dan hebben wij daar uiteraard begrip voor.

Wel vragen wij u ons hiervan zo vlug mogelijk te verwittigen (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) zodat we op de vrijgekomen tijd een andere patiënt kunnen inplannen.

Hoe kan u als nieuwe patiënt(e) een afspraak maken?

We verwelkomen u graag in onze praktijk nadat u eerst ons uw gegevens doorgemaild heeft naar info@tand3600.be. Met deze gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, gsm / telefoonnummer, de reden voor een consultatie) kunnen wij uw dossier al aanmaken. Hou er rekening mee dat wij op dit moment werken met een wachtlijst en zodra mogelijk, met u contact opnemen.

Wat is u medische voorgeschiedenis?

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het noodzakelijk dat we op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie. We vragen u om ons in te lichten over eventuele medische problemen en de voorgeschreven medicatie.

Wat brengt u mee naar de tandartsenpraktijk?

We vragen u een identiteitskaart en een kleefzegel van het ziekenfonds mee te brengen en eventueel een verwijsbrief van de doorverwijzende (tand)arts.

Hoe kan u betalen?

U kan in onze praktijk contant betalen of met bancontact. Ook via bancontact QR-code ofwel payconic app via uw smartphone.

Waar moet u op letten?

Patiënten die vorig jaar niet op consultatie geweest zijn, voldoen niet aan het mondzorgplan en zullen een verminderde tegemoetkoming ontvangen van het ziekenfonds.

© Tandartsenpraktijk Robijns-Geerlings – Privacy